За нас

Сдружение “Здраве без граници” е неправителствена организация, основана от българския екип, работил за международната хуманитарна организация “Лекари без граници” (MSF).

Сдружението е официално регистрирано през месец май 2004 г.

Основната цел на организацията е да поеме и продължи медико-социалните дейности, започнати от MSF пет години по-рано. За нас това се явява голямо предизвикателство, на което се чувстваме готови да отговорим. Опитът и добрата практика, придобити при работата ни с MSF, ни дават увереността, че именно ние сме партньорите, способни да продължат дейностите на организацията.

 История

През февруари 2000 г. “Лекари без граници” – Швейцария разкри медицински център, наречен “Център за сексуално здраве”. Основните дейности са, диагностика, лечение и профилактика на полово – предавани инфекции (ППИ) и прeвeнция на ХИВ/СПИН, включително доброволно консултиране и тестване за ХИВ.

През 2003 г. стартира проект, целящ подобряването на достъпа до първична медицинска помощ за ромското население на квартал “Факултета”, София.

През август 2003 г. започна дейност Мобилна клиника. В него се предоставят услуги за диагностика и лечение на ППИ за хора с рисково сексуално поведение – проституиращи мъже и жени, лица употребяващи интравенозни наркотици и бездомни. Основната идея е да се доближи медицинската помощ до хора със затруднен достъп до медицински услуги.

Преди “Лекари без граници” да прекрати мисията си в България, бе взето решение да се подкрепи създаването на ново българско сдружение, което да поеме и развие инициираните проекти.

Екипът от професионалисти, представляващ “сърцето” на сдружение “Здраве без граници”, продължава да работи в същото направление.


МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ  I  ЕКИП  I  ПРОЕКТИ  I КОРПОРАТИВНИ МАТЕРИАЛИ