• icon
 • icon
 • icon
Център за сексуално здраве

Център за сексуално здраве

Активен от 2000 г.

ЦСЗ е медико-социален център за превенция, диагностика и лечение на сексуално преносими инфекции (СПИ), превенция на ХИВ/СПИН – доброволно консултиране и тестване. Приятелската атмосфера и гарантираната анонимност, създават прекрасни условия за работа с младите хора и маргиналните групи. Основната цел на проекта е достъпно, бързо и точно диагностициране и осигуряване на ефикасно лечение на всички категории пациенти в деня на първото им посещение. Доброволното консултиране и тестване за ХИВ/СПИН е един от основните приоритети на ЦСЗ. Здравното образование се осъществява от всеки член на екипа на ЦСЗ, като основен елемент за създаване на отговорност към терапията и мотивиране на безопасно сексуално поведение. Дейностите в областта на семейното планиране са едни от най-търсените сред младежите.

Здравно-образователни центрове

Здравно-образователни центрове

Активен от 2011 г.

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже, чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет интервенции

Организацията реализира проекта в София и Благоевград. Здравно-образователните центрове бяха създадени през 2011-та година, като предлагат пакет от услуги като анонимно изследване за ХИВ, лечение на СПИ, здравно образование, работа на терен и др. Ефективността на екипа се дължи на съвместната работа между представителите на общността и професионалисти в областта. Екипът достига до голям брой клиенти от МСМ общността. Предизвикателствата са свързани със съществуващите стигматизационни практики в България.


Център за сексуално здраве – Благоевград*
Тел.: 0878 35 75 71
Email: center.blg@hwb-bg.info

Център за сексуално здраве – CheckPoint Sofia
Адрес: ул. Цар Самуил 111, 1000 София
Тел.: 02 952 33 99
Email: info@checkpointsofia.info

  Мобилна клиника

  Мобилна клиника

  Активна от 2003 г.

  Създаден като част от ЦСЗ – стационарна клиника, мобилният кабинет има преимуществото на лесния достъп на уязвимите групи до специализирани здравни и социални услуги.

   Здравнообразователен проект за подрастващи

   Здравнообразователен проект за подрастващи

   Осъществен в периода 2005-2011 г.

   В сферата на ППИ и превенцията на ХИВ/СПИН,ние акцентираме върху здравното образование сред подрастващите, опирайки се на съществуващите държавни и общински структури.Провеждаме здравно-образователни сесии в Домовете за деца лишени от родителски грижи в София, Габрово, Севлиево, Доганово и др.

    Превенция на карцином на шийката на матката

    Превенция на карцином на шийката на матката

    Осъществен в периода 2005-2008 г.

    Проект за превенция на карцинома на матката чрез ранна диагностика и лечение на HPV инфекцията.Тази здравна услуга се предлага на жени с ХПВ, които са в потенциален риск от цервикален рак. В центъра те имат възможност да получат информация и специализирана консултация по проблема.