Елена Биринджиева

Елена Биринджиева

Председател

Телефон: 02 952 33 99

Email: info@hwb-bg.info


Елена Биринджиева е здравен специалист от 25 години. Първите 10 години от кариерата си работи в отделение по хемодиализа, а в последните 15 години се занимава с проблемите на ХИВ у нас като част от екипа на „Лекари без граници“ и сдружение „Здраве без граници“.

Елена Биринджиева е магистър по обществено здраве, а от години наред се специализира в медицинската и немедицинската грижа за хора с ХИВ/СПИН. Отличавана е от национални международни организации за принос към правата на пациентите.

Носител на наградата „Човек на годината“ през 2008 година.

Елена Биринджиева управлява два центъра за сексуално здраве, които помагат на хора в риск.

Анелия Ангелова

Анелия Ангелова

Заместник-председател

Email: info@hwb-bg.info

Телефон: 02 952 33 99

Пламен Миков

Пламен Миков

Член на УС
Борислав Стоянчов

Борислав Стоянчов

Координатор за Благоевград