Социална подкрепа

Social supportСоциалните работници и теренните сътрудници, които са част от Центъра за сексуално здраве – гр. София и Центъра за сексуално здраве – гр. Благоевград, оказват емоционална подкрепа, както и се застъпват за социалните и здравните права на хората, с които центровете работят.

Нашите специалисти придружават хората, с които работим, в пътя им през здравните институции, социалните институции, като ги информират за техните права и конкрентите стъпки, през които трябва да минат, за да се справят по-лесно с предизвикателствата на специфичния им проблем.

Можете да видите кой е нашият ЕКИП или да се СВЪРЖЕТЕ С НАС.

Нашата подкрепа е безплатна, но ние се нуждаем от подкрепа за това да продължим да помагаме безплатно. Ако искате да ни помогнете, ДАРЕТЕ.