Ние вярваме, че всеки човек трябва
да е здрав и да получава подкрепа