Ние работим за
намаляване на броя на
хората със сексуално
преносими инфекции