78 000 българи са се тествали за ХИВ

Над 78 000 души са изследвани за ХИВ през първото тримесечие на 2015 г. в лаборатории и лечебни и здравни заведения в страната.

Общият брой на инфектираните с ХИВ в България към 12 май 2015 година е 2 121 лица, сочат данни на Министерството на здравеопазването. От началото на 2015 година към 12 май са регистрирани нови 78 ХИВ–позитивни лица. Отново броят на новорегистрираните мъже е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени – 66 от новооткритите ХИВ–позитивни самъже, а 12 са жени.

През последните години като особено уязвима се наложи групата на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже – през 2009 г. те представляваха едва 16.4%, а от началото на 2015 г. достигнаха до 46% от новите случаи на ХИВ (36 лица). За разлика от тях, процентът на лицата, употребяващи интравенозни наркотици намалява – през 2009 г. те бяха 45,6% от новорегистрираните случаи, докато от началото на годината са 12% (9 лица). Тази година близо 37% от новорегистрираните са млади хора на възраст до 29 години в сравнение с 2010 г., когато съставляваха над 50%.

Министерство на здравеопазването е разкрило пет сектора за лечение на пациенти с ХИВ към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора с допълнителното финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. В секторите за лечение се проследяват общо 992 души с ХИВ към 31 март 2015 г. 759 от тях получават съвременно антиретровирусно лечение, като Министерство на здравеопазването има сключени договори над 20 медикамента. По данни на секторите за лечение на пациенти с придобит имунен дефицит в страната починалите с ХИВ/СПИН през 2014 г. са 33 лица.

Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се изпълняват от мрежа от 19 КАБКИС и над 50 неправителствени организации, като за целта са разкрити 35 здравно-превантивни центъра за работа с най-рисковите групи, 18 младежки клуба и са предоставени 17 мобилни медицински кабинета. Със средства от Глобалния фонд се подкрепя функционирането и на 3 нископрагови метадонови програми за инжекционно употребяващ наркотици в Пловдив, Пазарджик и София.