Министерство на здравеопазването: След април терапията ще започва веднага при откриване на ХИВ вируса

Около 120 инфектирани в момента не се лекуват, защото не сме актуализирали критериите, казва д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването.

– Д-р Пенков, Световната здравна организация (СЗО) издаде нови критерии за лечение на ХИВ вируса, според които терапията трябва да започне веднага щом се установи, че пациентът е негов носител. Здравното министерство ще коригира ли условията за старт на терапията у нас?

– МЗ винаги се е съобрасявало с препоръките на СЗО. В края на 2015 г. в Глобалната стратегия на организацията бяха заложени следните показатели: 90% от хората, които живеят с ХИВ, трябва да узнаят своя статус, 90% от хората с ХИВ, които отговарят на критериите за лечение, трябва да получат утвърдената антиретровирусна терапия и 90% от хората с ХИВ, преминали лечение, трябва да достигнат намаляване на вирусния товар. Това значи, че препоръката е лечението да започне колкото е възможно по-рано след откриването на ХИВ позитивния статус.

– Просто казано, ще разширите ли обхвата на българите, които ще се лекуват?

– Съобразявайки се със стратегията на СЗО, със заповед на министъра на здравеопазването се сформира работна група. До април т.г. тя ще актуализира действащото в момента „Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастните лица с ХИВ инфекция” и ще регламентира започването на терапията веднага след откриването на вируса у човека.

– Има ли разчети с колко ще се увеличат лекуваните българи?

– Към 31 декември 2015 г. в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН се наблюдават и мониторират 1086 българи, от които 824 получават антиретровирусна терапия. Така че 76% от регистрираните у нас се лекуват. За да се изпълни стратегията на СЗО (а тя е 90% от инфектираните да се включат на терапия), ще трябва броят на пациентите да се увеличи с 14%, или с около 120 души.

– Ведомството разполага ли с необходимите средства, след като т.г. глобалният фонд спря финансирането на СПИН програмата у нас?

– Всяка година МЗ осигурява и увеличава финансовите средства за купуването на антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се българи с ХИВ/СПИН, а така също и парите за диагностика и мониторинг на терапията. Тази година е заложено лечение за около 1200 души, живеещи с ХИВ/СПИН. С финансиране на глобалния фонд преди няколко години бе създаден резерв от медикаменти, които се използват при нужда и регулярно се възстановяват от МЗ. Ако се запазят сегашните темпове на разпространение на ХИВ, ведомството може да покрие индикатора на СЗО. А програмата за превенция на СПИН сред най-уязвимите групи ще продължи да предоставя услуги до септември 2016 г., като след това ще се търсят вътрешни източници на финансиране. За съжаление има и пациенти, които, въпреки че трябва да се лекуват, отказват да приемат терапията или я започват, но впоследствие я прекъсват.

– Официално регистрираните серопозитивни у нас са към 2200 души, но колко пъти повече се предполага, че е реалният брой на инфектираните?

– Според оценките на СЗО те са 2,5 до 3 пъти повече, тъй като не всеки се тества за ХИВ и затова не знае своя статус. За ХИВ средногодишно у нас се изследват около 350 000 българи в различни лечебни и здравни заведения, чрез НПО, КАБКИС и мобилни кабинети, работещи по програмата за „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.