Повече от половината от новите случаи на ХИВ са мъже в средна възраст

Тази година са открити нови 204 лица с ХИВ–инфекция при изследвани над 258 000 лица

По данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 25 ноември 2015 г. са открити нови 204 ХИВ–серопозитивни, с което носителите на ХИВ в страната  официално са общо – 2 247.

Запазва се тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените. Регистрирани са 174 мъже и 30 жени.

Близо 90% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция в България са инфектирани по сексуален път, от тях 51% – при хомо/бисексуален контакт и 38% при хетеросексуален контакт. Данните показват, че 11%  са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи, че продължава да намалява процентът на ХИВ–позитивните в групата на инжекционно употребяващите наркотици.

Данните по възраст показват, че близо 54% от новорегистрираните са във възрастоват група 30-49 години, а 35% са млади хора на възраст между 20 – 29 години.

Географското разпространение сочи, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са концентрирани предимно в големите градски райони като София – 80, областите Пловдив – 26, Варна – 19, Бургас – 9, Пазарджик – 8, Велико Търново – 7, Перник и Плевен –по 5, Добрич, Монтана и Враца – по 4, Благоевград, Габрово, Кърджали, Смолян и Русе – по 3, Видин, Кюстендил, Ловеч, Сливен, София област, Хасково и Търговище – по 2, Ямбол, Шумен, Стара Загора и Силистра –по 1.

Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са открити в 19-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети.

В изпълнение на ангажиментите на държавата Министерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Глобалният фонд подпомага работата на четири неправителствени организации, които оказват грижи и взаимопомощ за хората, живеещи с ХИВ в България. Тези организации са ситуирани в градовете София, Пловдив и Варна.  

За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд  бе създаден и резерв от АРТ медикаменти на стойност около 1 милион лева.

Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството им на живот.

Към м. октомври 2015 г. общо 1053 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, 803 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. Комбинирата терапия и нейния мониторинг за всички нуждаещи се лица, живеещи с ХИВ/СПИН в България, се осигурява от Министерство на здравеопазването независимо от техния здравно-осигурителен статус.

Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финасирана от Глобалния фонд се изпълняват от мрежа от близо 50 неправителствени организации,  19 КАБКИС, като за тази цел са разкрити 37 здравно-социални центъра за работа с най-уязвимите групи.

Функционира мрежа от 18 младежки клуба за обучение на връстници от връстници, поддържани от неправителствени организации за работа сред деца и млади хора в риск в 18 областни града в страната.

За достигането на лицата от уязвимите групи на НПО и РЗИ са  предоставени 17 мобилни медицински кабинета.

Със средства от Глобалния фонд се подкрепя функционирането и на 4 нископрагови метадонови програми за инжекционно употребяващ наркотици в Пловдив, Пазарджик, София и Варна с общ капацитет 400 места.

От началото на 2015 г. до 30 септември неправителствените организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, са предоставили здравно-социални услуги на 42 852  лица от най-уязвимите групи. С превантивни дейности са достигнати около 45 000 деца и млади хора в риск. От началото на Програмата през 2004 г. са раздадени общо 15 834 904 безплатни презерватива при работа на терен, след консултиране и по време на кампании.

Данни за света:

Глобалната програма на ООН за ХИВ/СПИН отчита, че от началото на епидемията около 78 милиона души са инфектирани с ХИВ, като 39 милиона от тях са починали от заболявания свързани със синдрома на придобита имунна недостатъчност. Само през 2013 г. по света 1.5 милиона души са починали от болести, свързани със СПИН. В световен мащаб новите случаи на ХИВ възлизат на 2.3 милиона, което представлява 33% спад в сравнение с броя на новорегистрираните с инфекцията 3.4 милиона дущи през 2001 г.

Въпреки обнадеждаващата статистика, тридесет и две години след откриването на вируса на човешкия имунодефицит няма част от света, която да не е засегната от болестта. Но, благодарение на усилията на правителствата и неправителствени организации днес много повече хора живеещи с ХИВ, имат достъп до животоспасяващата антиретровирусна терапия. През 2013 г. близо 12.9 милиона души са имали достъп до АРВ терапия,  при 8.1 милиона от тях терапията е осигурена от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Като дял те представляват 37% от всички хора, живеещи с ХИВ. С 33% е намяляла смъртността сред хората, развили СПИН, в сравнение с пика през 2005 г.

През 2013 г. финасовия ресурс инвестиран в глобалния отговор към СПИН епидемията е 19.1 милиарда долара.