21 момчета, носители на ХИВ, откри за първите 6 месеца на 2017 г. Центърът за сексуално здраве в София

21 ХИВ позитивни българи подкрепи Центъра за сексуално здраве към сдружение “Здраве без граници” за първото шестмесечие на 2017 година. За периода от януари до юни 2017 г. най-младият новооткрит ХИВ-позитивен мъж, който получава емоционална подкрепа, социално информиране и консултиране и придружаване, е на 20 години. На 50 години е най-възрастният новооткрит ХИВ инфектиран мъж, с когото работи Центъра за сексуално здраве от началото на годината. Средната възраст на новооткритите в центъра мъже, носители на вируса, е 30 години.

Младите хора, които разбират, че са с ХИВ, са образовани, с добра кариера и стабилна семейна среда. Реализират се в различни сектори на икономиката и са със среден или над средния стандарт на живот.

“Забелязва се и увеличаване на броя на ХИВ позитивните мъже, които са бисексуални, и към момента на инфектирането са във връзки с жени. Това прави работата на Центъра за сексуално здраве още по-сложна и динамична, а управлението на случая се превръща в предизвикателство”, коментира Анелия Ангелова, заместник-председател на сдружение “Здраве без граници”. Според нея е много важно да се запази достойнството на човека, да му се даде ясна, точна и адекватна информация, както и да му се предложи подкрепа в целия път от диагностицирането до проследяването и приема на терапия при хората с ХИВ.

“Особено емоционално е да се изправим пред млад човек, който е шокиран от ХИВ реалността, в която се намира. Затова е много важна емоционалната подкрепа, която ние предлагаме, за да върнем на човека надеждата и да го мотивираме да вземе важни решения, сред които и да започне терапия.”, допълва Елена Биринджиева, председател на сдружение “Здраве без граници”.

От януари до края на юни през безплатно тестване за ХИВ и хепатит С са преминали 900 мъже и жени. Близо една трета от тях, 250, са жените, тествани за предавани по сексуален път инфекции. Това затвърждава позицията на Центъра за сексуално здраве в реалната и ефективна превенция на ХИВ и вирусни хепатити сред групата на мъжете, които правят секс с мъже.