Активисти и експерти настояват ХИВ-позитивните да получават рецепти за 3 месеца вместо 1

Вече близо година няколко ЛГБТИ организации водят диалог с Министерството на здравеопазването относно настоящата законова рамка, която поставя излишни препятствия пред адекватното обслужване на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България.

Организациите настояват за преминаване към регулярно изписване и получаване на антиретровирусни медикаменти за период от 3 месеца (90 дни) за хората живеещи с ХИВ, които са постигнали трайна оптимална вирусна супресия и са я поддържали в период от една година. Преминаването към рецепти за период от 3 месеца ще наложи и промяна в режима на заявките, които се извършват от специализираните отделения по ХИВ/СПИН в страната.

Мотивите за исканите промени в Наредба 34 са много. В последното писмо, изпратено от НПО-тата до здравното министерство в края на декември миналата година, те са обобщени така:

  • ХИВ/СПИН продължава да е заболяването с най-голяма стигма в света, в частност породена от два от начините на предаване: сексуален и инжекционен (употреба на наркотични вещества); за вируса няма лек или ваксина (хронично заболяване).
  • Проблематиката „ежемесечни посещения за рецепти“ е проблем №1 по време на консултациите, които Младежката ЛГБТ Организация „Действие“ извършва с хората живеещи с ХИВ в България. “Всеки наш клиент, без изключение, е повдигнал въпроса за ненужните ежемесечни посещения за рецепти”, споделят от там.
  • Няма медицинска причина, поради която пациентите с оптимална вирусна супресия да посещават специализираните отделения по ХИВ/СПИН всеки месец.
  • Единственият параметър, който доказва, дали пациентът се придържа към своето антиретровирусно лечение, е измерването на вирусния товар. Пациентите с оптимална вирусна супресия посещават специализираните отделения за мониторинг на вирусен товар през 6 месеца (не всеки месец).
  • Премахването на досегашните задължителни ежемесечни посещения за медикаменти значително ще подобри пациентската грижа: тройно повече време за паценти, които имат реална нужда от помощ; ще оптимизира отделенията: тройно се намалява бюрократичната работа на лекари и сестри; ще подобри анонимността на пациента: 1 ходене на 3 месеца вместо ежемесечни посещения; ще намали проблемите от професионално естество: повечето пациенти не могат да си позволят регулярно да отсъстват от работа всеки месец и/или пътуват редовно по работа; ще намали бюрократичността и финансовата затормозеност за пациента: тройно по-малко ще се налага вземането на медикаменти от фондации, куриери, приятели, познати, услуги, които често се заплащат; ще намали проблеми от лично естество: много пациенти не са с разкрит статус пред своя партньор / своето семейство и рецепти за 3 месеца значително намаляват вмешатлеството в живота на ХИВ-позитивния човек от сорта на: „къде ходиш толкова рано сутрин преди работа всеки месец?“ / „какво носиш?“ и др.

Активистите са убедени, че промяната на Наредба 34 няма да наложи промяна на други нормативни документи, като Методиката за субсидиране на лечебните заведения, нито пък ще наложи промяна в размера на бюджета, отреден за антиретровирусни медикаменти.

Инициативата е получила подкрепата на над 300 специалисти по ХИВ/СПИН, пациенти, близки и приятели на пациенти, лекари и неправителствени организации, които се занимават с ХИВ/СПИН проблематиката. Сред тях са проф. д-р Марияна Стойчева, ръководител Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет, гр. Пловдив, и Национален консултант по инфекциозни болести, д-р Нина Янчева-Петрова, началник ОПИН при СБАЛИПБ „проф. Иван Киров“ гр. София, Гл. Асистент към КИБПТМ при МУ-София, проф. д-р Лилия Пекова, началник на клиника по Инфекциозни болести и дейности по ХИВ/СПИН към УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, ръководител на секция по Инфекциозни болести към Катедра по хигиена, инфекциозни болести и епидемиология към Медицински факултет на Тракийски Университет, гр. Стара Загора, д-р Даниела Николова, завеждащ ХИВ/СПИН сектор-Инфекциозна клиника, МБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна, проф. дмн Радка Аргирова, вирусолог, Аджъбадем СитиКлиник ДКЦ Токуда, София, д-р Станимир Хасърджиев, Председател на Националната пациентска организация и други.

Инициативата е на Младежката ЛГБТ Организаия “Действие”, фондация “Ресурсен център Билитис” и фондация “GLAS”, която напълно се подкрепя от сдружение „Здраве без граници“.