“Здраве без граници” вече е част от европейската мрежа COBATEST

От 2018 година сдружение “Здраве без граници”, което управлява Центъра за сексуално здраве в София, е част от мрежата COBATEST, която свързва общностни услуги за доброволно консултиране и тестване за ХИВ и сексуално преносими инфекции в цяла Европа. Мрежата е създадена през 2009 г. в рамките на проекта HIV-COBATEST, реализиран по програмата за обществено здраве на Европейския съюз. Мрежата има за цел да сподели общ инструмент за събиране на данни за наблюдение на дейността на центровете за консултиране и тестване за ХИВ в Европа, както и да насърчава тестването за ХИВ, ранната диагностика и с грижата сред уязвимите групи.

До момента в мрежата от България участва само сдружение “Здраве без граници”. Отговорност на сдружението е да предоставя по стандартизиран формуляр на COBATEST информация относно своята работа по тестването и консултирането за ХИВ и сексуално преносими инфекции.

“За нас е голяма чест, че се включваме в мрежата. Това е постижение за нас и означава, че усилията ни за качествено тестване и консултиране са признати и оценени. Мрежата е изключително важна за нас, защото дава възможност за развиването на ключови партньорства с организации като нашата в 52 страни в Европа.”, коментира председателката на сдружение “Здраве без граници Елена Биринджиева.

През 2017 година Центърът за сексуално здраве е направил 2089 теста за ХИВ.През центъра са преминали 1858 пациенти, от които 542 са жените. 35 са положителните и потвърдените тестове за ХИВ през 2017 година, показва статистиката.