Елена Биринджиева: Съществува възможност за развитие на концентрирани ХИВ епидемии

Елена Биринджиева от Сдружение „Здраве без граници“ разказва за мерките, предвидени в новия проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

Интервю за в-к „Труд“

– Къде е България сред останалите европейски страни по заболеваемост?
– Направената наскоро оценка от проф. Тасков от Националния център по заразни и паразитни болести показва, че България е все още страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Въпреки това, страната е изправена пред голямо предизвикателство, свързано с възможността за бързо развитие на концентрирани епидемии в ключовите популации. Изложени на най-голям риск за заразяване с ХИВ са лицата, употребяващи инжекционни наркотици и мъжете, които правят секс с мъже (МСМ).

– А каква е ситуацията в столицата?

– Според направена наскоро експертна оценка в София живеят 1/3 от новооткритите случаи в страната. По данни на специалисти в отделението в София вече се лекуват около 1000 души. Тенденцията е за увеличаване на броя на новооткритите случаи. Ако не се предприемат мерки за национално и общинско финансиране на програми по превенция на ХИВ сред рисковите общности, ще се достигне до концентрирана епидемия в тях. Това вече е факт в МСМ общността в София.

– Какви мерки се взимат към момента за превенцията на ХИВ на местно и национално ниво?

– Държавата поема лечението на хората живеещи с ХИВ и изследването на кръвта за кръводаряване. След оттеглянето на Глобалния Фонд през май 2017 сме в постоянен диалог с Министерство на здравеопазването за изработване на устойчиви механизми за финансиране на дейности по превенция на ХИВ. Неправителствените организации работят предимно с частни донорски средства и по проекти, но не получават каквато и да била институционална подкрепа. Сега очакваме приемането на програмата по превенция на ХИВ на Столична община.

– Какъв ще бъде основният принос на новата програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции, която предстои да бъде приета?

– Основната роля на новата общинска програма е да допълни и подкрепи Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ, а не да изземе нейните функции и отговорности. Основно са заложени мерки по издръжка на мобилен кабинет, предоставяне на безвъзмездни помещения, подпомагане на услугата „водене на случай“. Заложени са кампанийни и здравно-образователни дейности, насочени към младите хора на София.

– Какъв бюджет е необходим за изпълнението на програмата?

– Не смятам, че общината трябва да предоставя основния бюджет за дейности по превенция. Ако това се случи, може да бъде единствено чрез делегирани бюджети, както е в социалните услуги. Основните средства трябва да са осигурени от Министерство на здравеопазването, като за страната по моя преценка са необходими минимум 1 милион лева, а за София – около 300-400 хиляди лева.