523 младежи се изследваха за ХИВ и хепатит в Благоевград през 2019 г.

През 2019 година здравният център CheckPoint Благоевград изследва 523 млади хора с рисково сексуално поведение в рамките на инициатива, подкрепена от Telus. Eкипът на сдружение „Здраве без граници“ проведе две срещи с медицинския консултант в града, по време на които бяха набелязани основните дейности по през годината и плана за тяхната реализация. Отчетено бе че след приключване на финансирането на Глобалния фонд за борба с ХИВ, туберкулоза и малария през май 2017 г. в региона не функционират услуги за изследване на ХИВ, вирусни хепатити и и сексуално преносими инфекции. Д-р Борислав Стоянчов бе определен за медицински консултант  на дейностите през годината, както и бяха определени трима теренни сътрудници, които са представители на общността. До средата на месец март, благодарение на интензивната работа на теренните сътрудници и активната агитация в подходящите апликации и социалните мрежи, бяха изследвани над 65 лица от МСМ групата.

За периода март-октомври бяха организирани 12 срещи с местни общностни лидери, на които координатора д-р Стоянчов проведе здравно образователни сесии свързана с предотвратяване разпространението на ХИВ инфекцията и  съвременните начини за предпазване и други важни за групата въпроси. В здравно образователните срещи взеха участие 18 младежи на възраст 18-35 години. През месеците април-юни медицинският консултант проведе 7 срещи с общопрактикуващи лекари, дерматолози и други медицински специалисти в областта. Засегнатите теми бяха свързани с работа с пациенти с ХИВ инфекция и предотвратяване на стигмата. През месец май във връзка със Европейската седмица за изследване за ХИВ беше проведена кампания в CheckPoint за изследване с цел популяризиране на дейността. В резултат 111 лица узнаха своя статус по отношение на ХИВ и хепатит С.

Екипът на здравния център продължи връзката си с Местния общински комитет по ХИВ към Община Благоевград и РЗИ Благоевград. Бяха проведени и две кампании в основните университети в града – Югозападен университет „Неофит Рилски“, съвместно с Сдружение Хепактив, както и в Американски университет.

Средната възраст на изследваните лица е 26 години. Над 50 лекари и 30 медицински сестри и лаборанти бяха достигнати с информация относно превенцията на ХИВ и сексуално преносими инфекции, работа с пациенти с ХИВ и техните близки. 18 младежи и доброволци бяха обучени за работа с младежи с рисково поведение и са информирани по въпроси за ХИВ и хепатит.