Центърът ни за подкрепа на живеещи с ХИВ и техните близки подкрепи 64 клиенти през 2020 г.

Центърът за информиране, консултиране и психологическа подкрепа на пълнолетни лица с ХИВ/СПИН и техните близки работи с 64 живеещи с ХИВ през 2020 г. Звеното за емоционална подкрепа, застъпничество и грижи, регистрирано в Агенцията за социално подпомагане, съществува от 2019 г. и има за цел да е близо до онези, които се срещат с ХИВ за първи път, както и за живеещите с диагнозата.

В центъра подкрепа оказват клиничен социален работник, психолог и пациентски консултант, които предоставят емоционална грижа, подкрепа, информиране и консултиране, свързано с приемането на диагнозата, с адаптирането към нея, с терапията, както и с живота с ХИВ.

74% от получилите подкрепа срещат трудности с емоционалното справяне с диагнозата и шока от нея, за 21% проблем са отношенията с партньорите, а 12% имат необходимост от придружаване в системата за здравни грижи за лечение на съпътстващи заболявания.

21 от клиентите на центъра са открити с ХИВ в по-късен етап, при тях инфекцията е по-развита, а това компрометира и справянето им в началния ход на заболяването, показват още резултатите на центъра.

Здравният център CheckPoint София съществува от 20 години и никога не е спирал комплексната си подкрепа за хората, живеещи с ХИВ. Ние винаги сме вярвали, че достъпната и безплатна терапия е само крачката към пълноценния и качествен живот. Ключово важна е и емоционалната подкрепа, достъпната информация, консултирането със психолог за преодоляването на емоционалната травма, както и възможността да се говори с пациенти с опит.