Здравни специалисти се обучаваха за правните и психологическите аспекти на работата с пациенти с ХИВ и други тежки диагнози

25 инфекционисти, кардиолози, гинеколози, хирурзи и специалисти по здравни грижи и социални дейности участваха в интерактивно обучение, посветено на правните и психологическите аспекти на комуникацията с пациенти с ХИВ и други тежки заболявания. Форумът се проведе на 15 и 16 декември 2022 г. и бе организиран от сдружение „Здраве без граници“, което управлява единствения в страната център за сексуално здраве CheckPoint София.

В рамките на обучението д-р Маргарита Тарейн (клиничен психолог от Центъра по клинична психология, психосоматика и психоонкология в Аджибадем Сити Клиник болница Токуда) и Александър Миланов (клиничен социален работник в здравния център CheckPoint София), представиха основните аспекти на приемането на диагнозата, защитните механизми за справяне с болестта, както и аспектите на добрата комуникация между лекари и пациенти, които страдат от хронични заболявания.

Д-р Тарейн обърна внимание върху стигмата, която има сериозно отражение върху психичното функциониране на пациентите с ХИВ, включително и самостигмата, която се наблюдава в пациентската общност. В рамките на дискусиите медицинските специалисти поставиха въпроси относно това как да се справят с тревожните мисли и професионалното прегаряне, как да комуникират с пациенти, които са в различни етапи на психично страдание или са конфликтни, недиалогични или силно тревожни и изискващи. Д-р Тарейн акцентира върху важността на изграждането на доверителна връзка като предпоставка за добро въздействие и работещата комуникация между здравните работници и пациентите, както и представи различните типове личности, тревожните разстройства и психопатологичните изменения на личността. Бяха обсъждани случаи от практиката и бяха дадени насоки за справяне с различни ситуации, в които попадат медицинските специалисти.

Във втория обучителен ден правният съветник на CheckPoint София Мартин Грънчаров представи правните аспекти на комуникацията с пациентите с ХИВ. Той коментира престъпленията, свързани с разкриването на ХИВ статуса, излагането на риск от инфектиране на неинфектиран човек, както и хипотезата на умишленото инфектиране. Правният съветник представи националната и международната правна рамка по отношение на престъпленията, свързани с предаването на сексуалнопреносимите заболявания, както и данни, получени от държавните институции (прокуратура, съд и полиция) относно образуваните преписки по отношение на текстовете, свързани с предаването в качеството на престъпление на сексуалнопреносими заболявания. По данни на прокуратурата на България, например, в последните 10 години са регистрирани средно по 1 разследване на такива случаи годишно, като само 1 дело е стигнало до съда и е приключило със осъдително решение (през 2015 г.). В рамките на правния модул на обучението беше поставен акцент и върху правата на пациентите, както и правата и отговорностите на здравните работници, работещи с живеещи с ХИВ, включително при кои случаи здравните работници могат да откажат лечение на пациент. Бяха обсъдени казуси от практиката на отделенията по ХИВ, свързани с разкриването на тайната на диагнозата, както и поведението при жалби и сигнали на пациенти.

„Убедена съм, че инвестицията в знанията и уменията на работещите с пациенти, включително и живеещи с ХИВ, в посока на подобряване на комуникацията между тях, е от ключово значение за постигане на добри лечебни резултати. Също така, опитът ни показва, че често пропуските и конфликтите в комуникацията между лекарите и пациентите се дължат на недоброто познаване на правата и отговорностите на двете страни“, коментира в рамките на форума Елена Биринджиева, председател на сдружение „Здраве без граници“ и управител на здравния център CheckPoint София.