Център за сексуално здраве CheckPoint София гарантира безплатните изследвания за ХИВ през 2023 г.

През 2023 CheckPoint София призовава за още по-активно изследване за ХИВ чрез своята кампания #feelnoshame. Дългият ни опит показва, че срамът е една от най-честите причини хората да отбягват изследването за ХИВ, затова стартираме кампания за преодоляване на срама и призив към изследване за ХИВ, която ще продължи през цялата 2023 г. Както и досега, изследването за ХИВ ще бъде безплатно.

Безплатна е и подкрепата, която хората, живеещи с вируса ще получат при нас след поставяне на диагнозата – срещи с нашите консултанти, подпомагане за постъпване на лечение и продължававащо консултиране до постигане на най-добрия резултат от лечението и преодоляване на психологическите и социални затруднения, свързани с ХИВ диагнозата.

Инициативата е подкрепена от AIDS Healthcare Foundation и ще продължи 12 месеца.

Освен възможност за безплатно тестване и консултиране, тя ще включи дейности за превенция на ХИВ в общността и в онлайн пространството, както и таргетирани кампании за повишаване на знанията и на мотивацията за изследване.