Абсолютно недопустимо е използването на логото на организацията без предварително одобрение от екипа на Сдружение „Здраве без граници“. Екипът ни взема решения за участия в различни партньорски инициативи, като се води от най-добрия интерес на пациентската общност.

Ако е налице партньорство, моля изпращайте визиите, на които е поставено логото, на e-mail: info@hwb-bg.info

 Лого