Ние вярваме, че всеки човек трябва да е здрав и да получава подкрепа, когато се нуждае от нея.

Ние, в сдружение „Здраве без граници“, работим за:

 • Намаляване на броя на хората с полово предавани инфекции и заболяния.
 • Подобряване на достъпа до медицински грижи, без значение от социалния статус, етноса или сексуалната ориентация на хората.
 • Информиране на обществото за рисковете от полово предавани инфекции и заболявания и възможните начини за ограничаването им.
 • Информиране и популяризиране на правата на хората, които се превръщат в пациенти.


Ние правим това като:

 • Извършваме прегледи, консултации на терен.
 • Осигуряваме емоционална и социална подкрепа.
 • Правим медицински изследвания и тестове.
 • Разработваме и адаптираме здравно-образователни материали.
 • Организираме различни форуми, събития и конференции за популяризиране на работата ни.
 • Обучаваме специалисти и експерти.
 • Лобираме за по-добра нормативна база за нашите пациенти.