Нашата успешна работа за превенция на полово предавани заболявания и ХИВ/СПИН се дължи до голяма степен на ползотворното сътрудничество с активните партньори в областта.