Дигитално дискретни

Кратко представяне на проекта:

Проектът има за цел да подобри ефективността на единствената служба в София за безплатни услуги в сферата на сексуалното здраве – CheckPoint София – посредством разработване и внедряване на дигитална платформа. Чрез технологичната иновация ще се създадат условия за по-добро обслужване на клиентите, подобряване на социалната дистанция с цел предпазване от COVID-19, оптимизиране на онлайн консултирането и цялостно управление на комуникацията с клиентите на центъра. Ще бъде изработена и внедрена онлайн платформа с различни функционалности за персонала и за клиентите на центъра, която ще стимулира ползването на услугите на центъра, отговорността към собственото здраве и ефективния отговор на потребностите на различни целеви групи. Проектът е иновативен за неправителствената сфера.

Цел на проекта: Разработване и внедряване на дигитална платформа за услуги.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на удобството, анонимността, сигурността и дискретността за клиентите в процеса на изследване и консултиране;
  • Развиване на онлайн консултирането и подкрепата за хората в нужда;
  • Подобряване на функционалността и сигурността на клиентската информация в „CheckPoint София“.

Дейности:

  • Онлайн система за записване на часове за изследване и консултации.
  • Онлайн система за достъп до резултати от изследвания на клиентите.
  • Онлайн платформа за консултиране и съветване.
  • Система за дигитално клиентско досие.

Бюджет: 16 478.00 лева

Финансираща организация: Проектът „Дигитално дискретни“ сe финансира от програма „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.