Здравно-образователни центрове

Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже, чрез увеличаване обхвата на групата с пълен пакет интервенции

Организацията реализира проекта в София и Благоевград. Здравно-образователните центрове бяха създадени през 2011-та година, като предлагат пакет от услуги като анонимно изследване за ХИВ, лечение на СПИ, здравно образование, работа на терен и др. Ефективността на екипа се дължи на съвместната работа между представителите на общността и професионалисти в областта. Екипът достига до голям брой клиенти от МСМ общността. Предизвикателствата са свързани със съществуващите стигматизационни практики в България.


Център за сексуално здраве – Благоевград*
Тел.: 0878 35 75 71
Email: center.blg@hwb-bg.info

Център за сексуално здраве – CheckPoint Sofia
Адрес: ул. Цар Самуил 111, 1000 София
Тел.: 02 952 33 99
Email: info@checkpointsofia.info