Мобилна клиника

Създаден като част от ЦСЗ – стационарна клиника, мобилният кабинет има преимуществото на лесния достъп на уязвимите групи до специализирани здравни и социални услуги.