Превенция на карцином на шийката на матката

Проект за превенция на карцинома на матката чрез ранна диагностика и лечение на HPV инфекцията.Тази здравна услуга се предлага на жени с ХПВ, които са в потенциален риск от цервикален рак. В центъра те имат възможност да получат информация и специализирана консултация по проблема.