CheckPoint София

CheckPoint София (Център за сексуално здраве) е нископрагов медицински център в град София, който близо 20 години предоставя услуги по анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ и сексуално предавани инфекции. Центърът е основан и се управлява от сдружение „Здраве без граници”. CheckPoint София е предпочитано място за консултиране и изследване на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже.

От месец март 2018 г. се реализира партньорски проект на сдружение „Здраве без граници”, сдружение „ХепАктив” и фондация „И”, който надгражда модела и развива CheckPoint София като общностна интегрирана услуга, осигуряваща непрекъснатост в грижите за ХИВ и хепатит (В и С), обхващайки целия континуум на грижите: 1) от предлагане на изследване с бърз тест и 2) съдействие за потвърждаване на диагнозата до 3) насочване към медицински грижи и 4) осигуряване на последваща подкрепа до започване на лечение и постигане на трайна вирусна супресия (за ХИВ и хепатит В) или излекуване (за хепатит С).