Сдружение „Здраве без граници“ е неправителствена организация, която е регистрирана като организация в обществена полза и отговоря на много изисквания, включително и счетоводни, за прозрачност на своята работа.

Нашата организация се издържа основно от проекти, но в последно време изпитваме необходимост да мобилизираме подкрепата на обществото за нашата работа.

Ние предоставяме помощ, медицинска грижа и подкрепа за хора, които в повечето случаи са отхвърлени, поради неправилното разбиране на здравословното им състояние, поради бедността им или заради стигма към заболяванията им.

Ние достигаме до най-уязвимите общности, като гарантираме минимален пакет от здравна грижа.

Имаме нужда от Вашата подкрепа.

Дарете средства, за да можем да продължаваме да сме до хората, които трудно биха се справили без нас!

Банкови сметки:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN BGN: BG04 FINV 9150 10BG N09F G4 (сметка в лева)

IBAN EUR: BG46 FINV 9150 10EU R09F G5 (сметка в евро)

Сдружението предоставя всички документи, които удостоверяват дарението Ви, съгласно българското законодателство.