Първи знаци

През 1982 г. Центровете за контрол на заболяванията в САЩ обявяват, че в страната има епидемия, която те формално наричат СПИН (англ. AIDS – Acquired ImmuneDeficiency Syndrome). Още повече, регистрираните случаи, като че ли се удвояват на всеки шест месеца. Ранните теории, обясняващи произхода на заболяването, могат да се разделят на две големи групи: теория на единичния агент и теория на „имунното претоварване“.


Откриването на ХИВ