CheckPoint Sofia организира група за взаимопомощ за пациенти, живеещи с ХИВ. В рамките на всяка среща пациенти, носители на вируса, в защитена среда споделят своите постижения, трудности и предизвикателства, и по този начин получават и предоставят на други хора емоционална и морална подкрепа. Групите за взаимопомощ не са психотерапевтични, въпреки че в нея се обсъждат чувства, преживявания и емоции.

Запазването на анонимността и конфиденциалността е изключително важна задача на CheckPoint Sofia и по тази причина са предприети всички действия за гарантирането им.

Групата за взаимопомощ обединява хора, които се сблъскват със сходни проблеми, независимо дали това е заболяване, проблеми с взаимоотношенията или големи промени в живота. В такъв формат се споделят общи трудности, свързани с ХИВ, и преживяванията след потвърдената диагноза. Участниците в групата се спират на конкретни ситуации, проблеми или предизвикателства, като е възможно, при необходимост и с разрешение на участниците в групата, в някои срещи да бъдат включвани лекари, юристи или други специалисти.

От участието в група за взаимопомощ има определени ползи за всеки, сред които:

  • намаляването на усещането на самота,
  • преживяването на вина,
  • изолация или осъждане,
  • придобиването на усещането за овластяване и контрол над ситуацията,
  • подобряване на уменията за справяне и усещането за значимост и адаптация към новата ситуация в живота на пациента с ХИВ,
  • развиване на умение за откритост и споделяне, намаляване на стреса, тревожността и умората и др.

Предлаганата от CheckPoint София група е затворена. В нея се включват 10 участници. При набирането на 10 нови желаещи се сформира следваща група.

Продължителността на всяка среща е 90 минути. Участието е безплатно, като се насърчава редовното присъствие.

Ако желаете да се включите в група за взаимопомощ, моля попълнете РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА.